Samen kunnen we meer dan alleen. Door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kunnen we meer betekenen voor de mensen om ons heen die zorg en hulp nodig hebben in hun eigen omgeving. Want zelfredzaamheid, sociale contacten en mee kunnen blijven doen in de maatschappij zijn van groot belang voor ieder mens.

De verschillende Kerkraadse (zorg)organisaties werkzaam in het lokale sociale domein maken gebruik van elkaars kracht. Ze werken zoveel mogelijk samen, maar vragen ook van de inwoners van Kerkrade hun bijdrage aan die samenwerking. De één vindt het fijn iets voor een ander te doen en die ander kan de hulp heel hard gebruiken. Door als samenwerkende organisaties inwoners aan te spreken op hún eigen kracht en die te bevorderen ontstaat er buurtkracht; deze informele zorg, zoals vrijwilligerswerk, zorgt er voor dat mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Met meer sociale contacten en sociale samenhang tot gevolg. Eigenlijk wisten we het al: samen staan we sterk! In Kerkrade wordt dit binnen ‘Samen Leven’ in de praktijk gebracht.

E-mail

Samen Leven Kerkrade heeft een eigen e-mailadres:
samenleven@kerkrade.nl

Heeft u vragen over de samenwerking of wilt u meer weten over de visie, doelstellingen, organisatie en aanpak van 'Samen Leven'? Of wilt u meer weten over de wijkpunten en hun programma's en activiteiten? Stuur dan een e-mail.

Wijkpunten

Op diverse plekken in de Kerkraadse wijken zijn wijkpunten. Inwoners kunnen er terecht met hulpvragen of hulpaanbod en idee├źn.

Vergelijk hulpaanbod