Algemene informatie

XONAR biedt jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg, vrouwenopvang en hulpverlening en opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Parkstad Limburg en omgeving.

Contactinformatie

 043-60 45 555Randwycksingel 356229EG Maastricht Website XONAR

Plan route

Postadres
Postbus 55716202XB 

Hulpaanbod

Pleegzorg

Tijdelijk een ander thuis voor een kind. Pleegzorg betekent dat een kind (tijdelijk) in een ander gezin dan thuis gaat wonen. De reden hiervoor is meestal dat er bepaalde problemen spelen binnen het gezin.

Omgaan met autisme

XONAR biedt hulpverlening aan kinderen en jongeren (en aan hun ouders) bij wie autisme is vastgesteld. Met de hulpverlening wil XONAR bereiken dat het autisme van het kind of de jongere bespreekbaar en waar mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt.

Focus

Een orthopedagogische behandelgroep voor kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar met ernstige problemen in de volgende gebieden: • Relationeel (hechting, wantrouwen) • Regulatief (ADHD, impulsdoorbraak) • Gedragsstoornis (oppositioneel, acting out, agressie-disregulatie) •...

Huiselijk geweld

Geweld tegen vrouwen komt veel voor. Geweld in de relatie komt voor in alle lagen van de bevolking, binnen alle culturen en onder alle leeftijden. Ook de kinderen zijn vaak slachtoffer en getuige van huiselijk geweld.

Medisch Kleuter Dagverblijf

In dit Medisch Kleuter Dagverblijf kunnen kleuters met gezondheidsproblemen terecht.

Gezinsdagbehandeling

De Gezinsdagbehandeling is een ambulante hulpvorm die gebruik maakt van verschillende middelen waaronder thuisbegeleiding, de gezinsgroep en de competentietraining. In de Gezinsdagbehandeling wordt gekeken naar het functioneren van het hele gezin en wordt er gewerkt met het hele gezin. Er bestaat...

Ervarend leren

Het gaat thuis niet goed, het lukt niet op school. XONAR heeft een hulpaanbod in de vorm van het Project Ervarend Leren (P.E.L.). Dit is speciaal ontwikkeld voor jongeren die in Nederland in de problemen zijn gekomen. Je gaat voor een periode van vijf maanden naar het buitenland waar je deel gaat uitmaken van een familiebedrijf.

Crisishulpverlening

Acute zorg, ook wel crisishulpverlening genoemd, wordt ingezet bij een acute en ernstige verstoring van de veiligheid. Hulp aan het gezin kan op zo'n moment niet worden uitgesteld, omdat de veiligheid in het gevaar komt. O

CLAS

Hulp aan alle betrokkenen bij seksueel misbruik. Als bekend wordt dat iemand te maken heeft gehad met seksueel misbruik, raakt dit niet alleen het slachtoffer en de pleger. Ook voor gezins- en familieleden is zo’n situatie erg belastend. Kortom, er ontstaat een verwarrende situatie waardoor bij...

Zorgprogramma jonge kind

De opvoeding en de ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd van een leien dakje. Soms is er sprake van opvoedingsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Deze problemen kunnen het gezinsleven dermate belasten dat een tijdelijke opname van uw kind in een groep noodzakelijk is. Het Zorgprogramma...

Pulse

Pulse is een behandelgroep voor kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis (ASS).

Zelfstandigheidstraining

Voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar die niet thuis, maar ook nog niet zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben nog behoefte aan begeleiding bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. De training kan gezien worden als een “oefenschool” waar jongeren begeleiding krijgen op alle gebieden die te maken hebben met het zelfstandig wonen.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Jeugdhulp of jeugdzorginstelling
Vergelijk hulpaanbod