De gemeente Kerkrade bepaalt ieder jaar opnieuw hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt.

De aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2020 kon worden ingediend in de periode 1 oktober 2020 tot 1 december 2020. In die periode stonden de voorwaarden en de werkwijze beschreven op de website van de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod