Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met het team voor spoedeisende hulp (SEH) van Bureau Jeugdzorg Limburg. Ook buiten kantooruren en op feestdagen staat dit team van medewerkers klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is. De SEH is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 0072990.

De SEH zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Crisisopvang

Crisisopvang Heugderlicht

 levantogroep.nlOp de Heugden 1026371XNLANDGRAAF

Moederopvang

 levantogroep.nlKapelaan Jaminstraat 16374SBLANDGRAAF

Mutsaersstichting-Vrouwenhulpverlening

 077-32 17 677 mutsaersstichting.nlPostweg 885915HBVenlo

Medisch Centrum Kruisstraat

 045-54 52 712 mckruisstraat.nlKruisstraat 396461HAKERKRADE

Huisartsenpraktijk Wijngracht

 huisartsenpraktijkwijngracht.nlWijngracht 646461ALKerkrade

Huisartsenmaatschap Terwinselen

 045-54 10 836 gcterwinselen.nlMaarzijde 26467GCKERKRADE

Vergelijk hulpaanbod