Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Wat moet u betalen?

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) kijken. U vind daar ook informatie hoe u spreiding van betaling of kwijtschelding kunt aanvragen of andere vragen kunt stellen.

Vergelijk hulpaanbod