Opvang en wonen voor kinderen met een beperking

Dagopvang, logeren of ergens anders wonen. Als de zorg voor een kind met een beperking thuis niet voldoende is.

Dagopvang voor kinderen met een beperking

Opvang overdag voor kinderen met een beperking die niet naar school kunnen.

Logeeropvang voor kinderen en jongeren

Opvang waarbij een kind een of enkele dagen uit logeren gaat bij een logeergezin of in een instelling.

Tijdelijk ergens anders wonen

Plekken waar uw kind (tijdelijk) kan wonen met de juiste zorg en ondersteuning.

Vergelijk hulpaanbod