Vanaf 1 juli 2019 is in de regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen.

Wanneer is er sprake van een crisis?
Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als we ‘vandaag niets doen’ er een calamiteit ontstaat voor een jeugdige en zijn omgeving. Belangrijke criteria daarvoor zijn:

  • Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?;
  • Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?;
  • de vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?

Wat als er sprake is van een crisis?
Crisissituaties kunnen door iedereen 24/7 gemeld worden bij het telefonische Meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het Meldpunt voert een telefonische triage uit en –waar nodig- binnen 2 uur een actieve inschatting ter plaatse.

Wat is voor u belangrijk om te weten? Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar via telefoonnummer: 043-6045777

 

Vergelijk hulpaanbod