In elke fase van het opgroeien van uw kind is wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij team Jeugd en Gezin, telefoonnummer 045 545 63 51, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 17:00. Ook kunt u een mail sturen naar Team Jeugd en Gezin

Voorbeelden van opvoedvragen:

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

Team Jeugd en Gezin in uw buurt

Het Team Jeugd en Gezin is er voor (aanstaande) ouders, verzorgers, andere familieleden, jongeren en professionals.

Opvoedtips

Het Team Jeugd en Gezin biedt informatie, advies en hulp bij het opvoeden.

Het Team Jeugd en Gezin organiseert soms inloopspreekuren, groepsbijeenkomsten, activiteiten, cursussen en workshops. Vaak is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een huiskamer waar u met andere ouders kunt praten.

Hulp en ondersteuning

Als u hulp of opvoedingsondersteuning nodig heeft, bekijken de medewerkers van het Team Jeugd en Gezin samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Het Team Jeugd en Gezin werkt nauw samen met allerlei organisaties.

Samenwerkende organisaties

Bij het Team Jeugd en Gezin werken diverse organisaties samen:

  • jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en GGD)
  • opvoedingsondersteuning
  • Team Jeugdhulp
  • een schakel met onderwijs (zoals leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk of de zorgadviesteams)
  • maatschappelijk werk

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod