Met al uw opvoedvragen naar het Team Jeugd en Gezin

Heeft u vragen over opvoedingsondersteuning of andere lichte ondersteuning voor uw kind? Of wilt u uw kind aanmelden voor jeugdhulp of voorzieningen waarvoor geen verwijzing of beschikking nodig...

Jeugdhulp

Informatie over het aanvragen van hulp en ondersteuning voor een kind.

Crisishulp voor jeugdigen in Zuid Limburg

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg 24/7 uur bereikbaar en beschikbaar via telefoonnummer: 043-6045777

Consultatiebureau en schoolarts

Het consultatiebureau en de schoolarts volgen de groei en ontwikkeling van uw kind. Dit is de jeugdgezondheidszorg.

Vergelijk hulpaanbod